ทัวร์เชียงใหม่

  

ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

พระธาตุดอยสุเทพ -  พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

สวนสัตว์เชียงใหม่ -หมีแพนด้า – สันกำแพง – น้ำพุร้อนสันกำแพง

ถนนนิมมานเหมินทร์– ม่อนแจ่ม – ดอยอ่างขาง- พระธาตุหิริภุญชัย – กาดทุ่งเกวียน

 

วันแรก

21.00  เจอกัน ณ จุดนัดพบ 

21.30  ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่สอง

06.00  ถึงเชียงใหม่ บริการอาหารเช้า (มื้อ 1)

07.00  นำท่านสู่พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถาน คู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุ          กันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

08.30  นำท่านชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ซึงเป็นพระตำหนักสำหรับแปรพระราชฐาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ          พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

10.00  สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุย และหลินปิง

12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 2) 

13.00  นำท่านสู่อำเภอสันกำแพง  ชม การทำร่มที่ขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำพุร้อนสันกำแพงอิสระให้ท่านได้พักผ่อน ท่าน             สามารถอาบน้ำแร่ หรือจะต้มไข่เล่น

17.00  ถึงที่พัก Check in เข้าที่พัก 

18.00  รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 3)

19.00  อิสระท่านสามารถเดินเล่นบนถนนนิมมานเหมินทร์ เป็นถนนสุดฮิปที่สุดของเมืองเชียงใหม่ มาอัพเดทความทันสมัยของเชียงใหม่          ต้องมาที่นี่ เป็นถนนสายการค้า และถนนสายบันเทิง รวมถึงบรรยากาศที่หลากหลาย ภาพคอนโดมิเนียม อาคารที่พักอาศัยใหม่        ๆ ตามซอกซอย ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร บันเทิงนานาชาติ ร้านกาแฟ 

20.00  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

06.00  ตื่นเช้าและรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ 4)

07.00  ออกจากเชียงใหม่เดินทางมุ่งสู่ม่อนแจ่ม พาไปชมวิว ชมดอกไม้เมืองหนาวกันที่ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของอำเภอแม่ริมเป็น         จุดชมวิวที่อยู่สูงกว่า 1,300เมตร สามารถชมวิวได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนอกจากวิวแล้วม่อนแจ่มยังมีแปลงดอกไม้เมืองหนาวให้         ชมด้วย พื้นที่โดยรอบม่อนแจ่มเป็นพื้นที่เกษตรที่ปลูกสตอบอรี่และกะหล่ำปลีเป็นส่วนใหญ่โดยทำแปลงปลูกลดหลั่นไปตามไหลเขา           สวยงาม

12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 5) 

13.00  มุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง

15.30  ถึงดอยอ่างขาง พาเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาว มีสถานที่น่าสนใจ          ได้แก่ สวนท้อ สวนบ๊วย แปลงปลูกผักกลางแจ้ง โรงเรือนกุหลาบ สวนแปดสิบเป็นแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงาม  และยังมี        โรงเรือนไม้ในร่มที่มีดอกไม้เมืองหนาวที่ออกดอกสวยงามทุกฤดูกาล

18.00 Check in เข้ารีสอร์ท

19.00 รับประทานอาหาร (มื้อ 6) 

20.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สี่

05.00  ออกเดินทางไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ชมทะเลหมอกที่จุดชมวิว

07.00 รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 7)

08.00 ออกเดินทางสู่ตัวเมืองเฃียงใหม่ 

12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 8)

13.00  นำท่านสู่ จ.ลำพูน ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุหิริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา

14.30  ออกเดินทางสู่ จ.ลำปางแวะซื้อของฝาก ณ กาดทุ่งเกวียน รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 9)

17.00 เดินทางสู่กทม. ถึงประมาณห้าทุ่ม โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราท่านล่ะ 4,900 บาท (ก.ค.-ก.ย.)  เดินทางตั้ง 8-9 ท่าน

5,700 บาท (ต.ค.-ธ.ค) 

ราคานี้รวม :  รถตู้ปรับอากาศวีไอพี จากกทม.

                          อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุ

                          ที่พักเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ท ( 1 ห้องนอน 2-3 คน)

                         ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ