ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง 1 วัน

โปรแกรมทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง 1 วัน
          Scenery Farm – น้ำตกเก้าโจน  ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

สวนผึ้งออร์คิด  ไร่องุ่นภูผา – บ้านเทียนหอม

 

07.00   เจอกัน ณ จุดนัดพบ
07.30   ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรี พร้อมอาหารเช้าบนรถ (แซนวิช ขนม นม น้ำ ) (1)
09.30   บ้านหอมเทียน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้กับการมาสวนผึ้ง ใครอยากเดินถ่ายรูปกับมุมกิ๊บเก๋ อยากหาซื้อเทียนไปฝากคนทางบ้าน อยากซื้อเสื้อยืดเพ้นท์สดที่มีตัวเดียวในโลก หรือชมวีธีการทำเทียน
10.30   จากนั้นนำท่านเที่ยว ไร่องุ่นภูผา ปลูกทั้งองุ่นเขียวและ องุ่นแดง สามารถทานได้เลยเค้าไม่ฉีดยา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศของไร่องุ่นๆ กับภูเขาดูสวยงามมาก หลังจากนั้น นำท่านสู่  สวนผึ้ง ออร์คิด  เป็นสวนกล้วยไม้ที่ได้รับรางวัลมากมาย สามารถเดินชมภายในสวนได้ ที่นี่ กล้วยไม้มีให้เลือก หลากหลายราคา ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพัน หรือจะเอาแบบต้นกล้าไปเลี้ยงเองก็มี จำหน่าย เรียกว่าครบวงจร มากๆ สายพันธุ์นี่ก็ระดับแชมป์ เหรียญ ถ้วยนี่เต็มไปหมด

 

12.00   รับประทานอาหารกลางวัน (2)  ครัวม่อนไข่
13.30   เลี้ยงแกะที่ Scenery Farm หลังจากนั้นเดินทางสู่น้ำตกเก้าโจน (น้ำตกเก้าชั้น) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูง 9 ชั้น ต่อด้วยไปแช่น้ำร้อนที่ธารน้ำร้อนบ่อคลึง เป็นธารน้ำร้อนที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งจะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปี เขาว่ากันว่า ธารน้ำร้อนบ่อคลึง เป็นน้ำร้อนบริสุทธิ์ มีอุณหภูมิอยู่ในระดับประมาณ 120-136 องศาฟาเรนไฮต์ และถือว่าเป็นธารน้ำร้อนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุดอีกด้วย
17.00   เดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

 อัตราท่านล่ะ 1,xxx บาท  : กรุณาสอบถาม

 

 ราคานี้รวม :

 

- รถโค้ชปรับอากาศ VIP 45 ที่นั่ง   

 

- ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง

 

- อาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุ

 

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

 

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคานี้ไม่รวม 

 

- ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเข้าสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ

 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

 

- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 

- ไม่รวมภาษี Vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %