ทัวร์หัวหิน 1 วัน (เช้าไปเย็นกลับ)


หัวหิน 1 วัน 

โปรแกรมทัวร์

ชะอำ – หัวหิน 1 วัน (เช้าไปเย็นกลับ)

06.30    นัดเจอ ณ จุดนัดพบ (ระหว่างเดินทางเสริฟ์อาหารเช้า (1) แซนวิช ขนม นม น้ำดื่ม)

 

07.00   ออกเดินทางสู่อำเภอชะอำ แวะที่แรก Swiss Sheep Farm ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศฟาร์มแบบสวิสท่ามกลางหุบเขาแห่งความรักที่โอบล้อมคุณด้วยไออุ่นสไตล์ยูโรคันทรี เพลิดเพลินไปกับการขี่ม้าชมวิว เลี้ยงแกะ ท่ามกลางทุ่งหญ้า

 

10.00   พาท่านสู่เพลินวาน เป็นสถานที่ รวบรวมความทรงจำในอดีตไว้ เพื่อให้ความทรงจำดี ๆ

 

 ของวันวาน ย้อนกลับมาสร้างความอิ่มเอมใจให้กับคนยุคนี้ สมัยนี้อีกครั้ง

 

12.00   รับประทานอาหารเที่ยง (2) ร้านเจ้เขียว ซีฟู้ด

 

13.00   ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม เดินซื้อของช็อปปิ้ง ในบรรยากาศสมัยรัชกาลที่ 6 หรือแบบ “วิคตอเรีย” ซึ่งเป็นอาคารโบราณ โดยได้จัดรูปแบบเดิมแสดงถึงวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น

 

14.00   พาทุกท่านเดินทางไป สักการะหลวงปู่ทวด ณ วัดห้วยมงคล

 

15.00   ชมบรรยากาศและเครื่องเล่นอันสุดมัน ณ Santorini Park บรรยากาศเกาะซานโตรินี่ ประเทศกรีซ หมู่เกาะสีขาวและสีน้าเงิน ที่นี่จะมอบ สีสันใหม่แห่งประสบการณ์พร้อมสนุกไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่สั่งตรงจากต่างประเทศ เช่น Ferris Wheel, XD rider, Revers Bungee และอื่นๆ อีกมากมาย (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)

 

16.00    แวะซื้อของฝาก และเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

 

20.00   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

ราคาท่านละ  1,200  บาท 

 

  

ราคานี้รวม :     รถตู้  VIP 9 ที่นั่ง หรือ รถโค้ชปรับอากาศ VIP 50 ที่นั่ง  2 ชั้น

 

                 น้ำดื่มและขนมคบเคี้ยวตลอดการเดินทาง

 

                 อาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุ

 

                 ไกด์และผู้ช่วย ตลอดการเดินทาง

 

                 ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ

 

                ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

ราคานี้ไม่รวม   ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการ                                                                              

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว                                                                                                                                                                                                               ค่าทิปไกด์และคนขับรถ                                                                                                                                                                                                 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%