ทัวร์ชะอำ – หัวหิน 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์

 ชะอำ – หัวหิน 2 วัน 1 คืน

วันแรก

06.30    นัดเจอ ณ จุดนัดพบ (ระหว่างเดินทางเสริฟ์อาหารเช้า (1) แซนวิช ขนม นม น้ำดื่ม)

07.00   ออกเดินทางสู่อำเภอชะอำ แวะที่แรก Swiss Sheep Farm ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศฟาร์มแบบสวิสท่ามกลางหุบเขาแห่งความรักที่โอบล้อมคุณด้วยไออุ่นสไตล์ยูโรคันทรี เพลิดเพลินไปกับการขี่ม้าชมวิว เลี้ยงแกะ ท่ามกลางทุ่งหญ้า

10.30   แวะชมพระตำหนักแห่งความรักและความหวัง ที่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  พร้อมมัคคุเทศก์นำชมสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวของชาววังในอดีต

12.00   รับประทานอาหารเที่ยง (2)  รับประทานอาหารเที่ยงที่ Venezia ร้าน Porto

14.00   ช็อปปิ้ง ณ Venezia Hua Hin ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี สัมผัสกลิ่นอายตะวันตก ช็อป ชิม ชิลด์ และแชะ ไปตามคลอง นั่งเรือกอนโดลา 

(ไม่รวมค่านั่งเรือ และกิจกรรม)                                                       

16.00   Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดส่วนตัวของโรงแรมได้


 18.00    รับประทานอาหารเย็น (3)  ร้านเจ๊เขียวซีฟู๊ด หลังอาหารเย็นพาท่านเดิน – ชม – ช็อปในบรรยากาศตลาดโต้รุ่งที่มีชื่อเสียงของหัวหินณตลาดฉัตรชัยพร้อมซื้อของที่ระลึกณตลาดฉัตรศิลาในบริเวณใกล้เคียงกัน

 21.00    พักผ่อนตามอัธยาศัย   พักที่ โรงแรมบูลเวฟ หัวหิน หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สอง 

06.00   ตื่นเช้าทำธุระส่วนตัว

07.00   รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (4)

08.00   Check Out  นำท่านเดินทางไป  วัดห้วยมงคล สักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชม อุทยานราชภักดิ์ เป็นพื้นที่ในเขตกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นมาเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม  7  พระองค์ ได้แก่ 

1. พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย) 
2. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา) 
3. สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) 
4. สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี) 
5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 
6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 
7.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 

11.00   ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม เดินซื้อของช็อปปิ้ง ในบรรยากาศสมัยรัชกาลที่ 6 หรือแบบ “วิคตอเรีย” ซึ่งเป็นอาคารโบราณ โดยได้จัดรูปแบบเดิมแสดงถึงวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น

12.00    รับประทานอาหารกลางวัน (5)  ร้านชมวิวซีฟู๊ด

14.00    แวะซื้อของฝาก และเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

18.00   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  

อัตราค่าบริการ (ต่อท่าน) 

8-9 ท่าน

3,500 บาท

 

 

อัตรานี้รวม

-   ค่ารถตู้ VIP 9 ที่นั่ง    

-   ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2-3 คน )

 -  ค่าอาหาร 5 มื้อ

-  ค่าน้ำดื่มและขนมคบเคี้ยวตลอดการเดินทาง

-  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

-  ค่าประกันอุบัติเหตุ

-  ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

- รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้

- ค่าทิปทีมงาน

- รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน

- อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

- ค่าซักรีด

- Vat 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%