ทัวร์เมืองกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เมืองกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

วันแรก

 

06.00 น.เจอกันที่จุดนัดพบ  ออกเดินทางสู่กาญจนบุรีบริการอาหารเช้าบนรถ (แซนวิช ขนม นม น้ำ ) (1)

07.00 น. ถึงนครปฐม – แวะนมัสการองค์พระปฐมเจดีคู่บ้านคู่เมืองชาวนครปฐมเพื่อความเป็นศิริมงคล

09.30 น. ถึงกาญจนบุรี ชมสุสานทหารสัมพันธมิตร  สะพานข้ามแม้น้ำแคว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2)

13.00 น  นำท่านชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั้งมวลภาพยนตร์ไตรภาคอันยิ่งใหญ่นี้ได้ดำเนินการถ่ายทำบนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่บริเวณกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีชมความสวยงาม อลังการของฉากต่างๆ ที่ท่านจะได้สัมผัสจริงไม่เพียงแค่เห็นจากในภาพยนต์ อาทิ วัดมหาเถรคันฉ่อง ห้องเก็บพระแสงปืนต้นอาณาจักรหงสาวดี สีหสาสนบัลลังก์ คุกใต้ดิน พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทท้องพระโรงหงสาวดี นิทรรศการภาพถ่ายจากการถ่ายทำภาพยนตร์นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วม กิจกรรมสนุกต่างๆ อาทิ การแต่งกายชุดประวัติศาสตร์ขี่ม้า ขี่ช้าง นั่งเกวียน และซื้อสินค้าที่จุดจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว

17.00 น. ถึงที่พัก เข้าที่พักใน อ. ไทรโยค

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (3)

 

วันที่สอง

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4)

08.00 น.  ออกเดินทางสู่ อ. สังขละบุรี  ระหว่างทางแวะเที่ยวน้ำตกเกริงกระเวีย เป็นน้ำตกขนาดเล็กขึ้นอยู่กับ

อุทยานแห่งชาติ เขื่อนเขาแหลม

10.00 น.  ถึง อ. สังขละบุรี  เที่ยวชมด่านประวัติศาสตร์เจดีย์สามองค์ ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนไทย-พม่า

พระเจดีย์สามองค์นี้เดิมเรียกว่า หินสามกองเป็นที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปก่อนเดินทางออกจากเขตแดนไทยเข้าสู่เขตแดนพม่าต่อมาในปี พ.ศ. 2472 พระศรีสุวรรณคีรีเจ้าเมืองสังขละบุรีได้เป็นผู้นำชาวบ้านก่อสร้างเจดีย์ขนาดเล็กสาม

องค์ดังที่เห็นในปัจจุบันนอกจากนี้ด่านเจดีย์สามองค์ยังเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญของไทยและพม่าในอดีตบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ มีร้านขายสินค้าจากประเทศพม่านักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนเข้าไปชมตลาดพญาตองซูซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่มีการจำหน่ายสินค้าของพม่า

 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(5)

13.00 น.  นำท่านไปกราบศพหลวงพ่ออุตตมะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดวังก์วิเวการามเยี่ยมชมเจดีย์พุทธคยาซึ่งจำลองแบบมาจากประเทศอินเดีย โดยบนยอดฉัตรบรรจุทองคำแท้หนัก 300 บาทด้วยแรงศรัทธา 
และเลือกซื้อสินค้าของฝากที่ทำจากไม้ที่ตลาดมอญภายในบริเวณเจดีย์

14.30 น.  นำท่านเดินชมวิวที่สะพานอุตตมานุสรณ์สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 850 เมตรสร้างข้ามลำน้ำซองกาเรีย เพื่อให้ประชาชนฝั่งตัวอ.สังขละและหมู่บ้านมอญได้ใช้สัญจรไปมาสะพานไม้แห่งนี้สร้างด้วยแรงศรัทธาจากแรงงานญาติโยมที่มีต่อหลวงพ่ออุตตมะให้ท่านถ่ายภาพไว้ เป็นที่ระลึก และสูดโอโซนให้ชุ่มปอด

16.00 น. นำคณะ Check In เข้าที่พักซองกาเลียรีสอร์ทหรือเทียบเท่า  เก็บสัมภาระเข้าที่พักจากนั้นนำท่านนั่งเรือไปชมอาทิตย์อัสดงที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม)ชมจุดที่แม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกัน จนเป็นชื่อของสามประสบ แม่น้ำนี้ได้แก่ซองกาเลีย รันตี บีคลี่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำแควน้อยลำน้ำสายนี้ได้ถูกปิดกั้นด้วยกำแพงยักษ์สูงกว่า 160 เมตร ทำให้บ้านเรือน สวน ไร่นารวมทั้งสถานที่ราชการและวัดวาอารามทั้งหมดจมอยู่ภายใต้กระแสน้ำเป็นเวลากว่ายี่สิบปีคงเหลือให้เห็นได้แต่โบสถ์ หอระฆัง และกุฎิที่พำนักของสงฆ์นำท่านชมโบสถ์ใต้น้ำหรือ วัดวังก์วิเวการามเก่า ของหลวงพ่ออุตตมะ

18.00 น. เข้าที่พักรับประทานอาหารค่ำ (6)  - พักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้หลับฝันดี ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์

 

วันที่สาม

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (7) เตรียมสัมภาระออกเดินทาง

08.00 น.  ออกเดินทาง เที่ยวน้ำพุร้อน

09.30 น. ถึงน้ำพุร้อนหินดาดเดิมเรียกว่าน้ำพุร้อนกุยมั่ง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติริมลำธาร อุณหภูมิประมาณ 45-55 องศาเซลเซียส ค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้สร้างเป็นบ่อซีเมนต์ขึ้น 2 บ่อ เชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนแห่งนี้มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง เช่น โรคเหน็บชา ไขข้ออักเสบนักท่องเที่ยวสามารถลงอาบน้ำในบ่อได้และยังมีลำธารน้ำเย็นไหลอยู่ด้านล่างบ่อน้ำร้อน

11.00 น.  ออกจากบ่อน้ำร้อนหินดาดสู่ช่องเขาขาด

11.30 น.  ถึงช่องเขาขาดเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่เฉลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตัดเจาะภูเขาหินให้เป็นช่องทางรถไฟผ่านได้ ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 66 ในพื้นที่ของ กรป.กลาง อำเภอไทรโยคช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำเป็นสถานที่จัดแสดงมินิเธียเตอร์และรวบรวมข้อมูลถ่ายภาพข้าวของเครื่องใช้ระหว่างทางรถไฟในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพิพิธพัณฑ์นี้จัดไว้อย่างสวยงาม

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (8) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย เที่ยวชมน้ำตกไทรโยคน้อยน้ำตกไทรโยคน้อย(เขาพัง)
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนสายกาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ) กิโลเมตรที่ 46 เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณน้ำตกมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่นโดยเฉพาะ

ช่วงฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมจะมีน้ำมาก ในอดีตเมื่อ พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสบริเวณน้ำตกไทรโยคนอกจากนี้บริเวณน้ำตกไทรโยคน้อยยังได้มีการนำหัวรถจักรไอน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาตั้งไว้เพื่อรำลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่สร้างผ่านบริเวณหน้าน้ำตกเข้าสู่ประเทศพม่าอีกด้วย

14.00 น.  เที่ยวปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์หรือที่เรียกกันว่า "ปราสาทเมืองสิงห์"อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑสถานบ้านเก่าประมาณ 7 กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 323 เส้นทางสายกาญจนบุรี-ไทรโยค จนถึงกิโลเมตรที่ 15 จะมีทางแยกซ้ายไปปราสาทเมืองสิงห์อีก 7 กิโลเมตรเป็นโบราณสถานที่มีศิลปะการก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16–18 ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีเนื้อที่ประมาณ 800 กว่าไร่กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้าง 880 เมตร โดยได้รับอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมจากกัมพูชา ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง คูน้ำ และแนวคันดินรูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลักษณะขอมแบบบายนตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ของประเทศกัมพูชาที่มีลักษณะช่างท้องถิ่นผสมอยู่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

15.30 น.  เดินทางกลับกรุงเทพมหานครอมรรัตรโกสินฯ  แวะให้ท่านได้ซื้อของฝาก สินค้าขึ้นชื่อ อาทิ เช่น วุ้นเส้น ซ่าหริ่ม มะขามแก้วเห็ดโคน ฯลฯ หลัง Shopping กันอย่างจุใจแล้ว มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ

19.00 น.  ถึงกรุงเทพฯเก็บภาพสถานที่ท่องเที่ยวและความทรงจำที่แสนประทับใจไปตามๆกัน

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

8-9 ท่าน

4,900 บาท

 

ราคานี้รวม:      รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง

 ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 คน)

 น้ำดื่มและขนมคบเคี้ยวตลอดการเดินทาง

 อาหาร 8 มื้อตามที่ระบุ

 ไกด์และผู้ช่วยตลอดการเดินทาง

 ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ

 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

ราคานี้ไม่รวม     

ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ                                                                                            

ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการ  

ค่าซักรีด

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว                                                                                                         ค่าทิปไกด์และคนขับรถ                                                                                                   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%