ทัวร์ปากช่อง – ปาลิโอ- ฟาร์มโชคชัย วันเดียว เช้ากลับเย็น

โปรแกรมทัวร์ปากช่อง – ปาลิโอ- ฟาร์มโชคชัย

วันเดียว เช้ากลับเย็น 

07.00   เจอกัน ณ จุดนัดพบ

08.00   ออกเดินทางสู่ อ.ปากช่อง

09.30   แดรี่โฮม ไร่องุ่น ปาลิโอ เขาใหญ่

12.00    นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (ร้านบ้านไม้ชายน้ำ)

13.00   นำท่านเที่ยวฟาร์มโชคชัย เข้าชมฟาร์ม ดูการสาธิตการรีดนมวัว โรงงานไอศรีม เที่ยวชมรอบ ๆ

            ฟาร์ม  โชว์คาว์บอย  โชว์สัตว์เลี้ยงน่ารัก (ใช้เวลาอยู่ในฟาร์มประมาณ 2 ชั่วโมง ครึ่ง)

16.00   เดินทางกลับกรุงเทพฯ  แวะซื้อของฝากระหว่างทาง

18.00   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราท่านล่ะ 1,xxx บาท

ราคานี้รวม : รถปรับอากาศจากกทม.

                   อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุ

                  ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ

สนใจติดต่อ : 094-442-8959