ทัวร์ปากช่อง 2 วัน 1 คืน

ปากช่อง   2 วัน 1 คืน

Dairy Home – ไร่องุ่น – Primo Posto –Palio

Smoke House – Outlet Village – ไร่ทองสมบูรณ์ - ฟาร์มโชคชัย

 


วันแรก

 

07.30   นัดเจอ ณ จุดนัดพบ

 

08.00   ออกเดินทางสู่อำเภอปากช่องแวะจุดแรกที่ Dairy Home ชิมไอ           ศรีม กาแฟสด เบเกอร์รี่

 

         ระหว่างทางแวะไร่องุ่นกรานมอนเต้ ต่อด้วย ไร่กุหลาบกลางพนา

 

12.00   รับประทานอาหารเที่ยง (ร้านเป็นลาว) (1)

 

13.00   Primo Posto – Palio – Life park

 

17.00   Check in เข้าที่พัก  (บ้านไร่ชายเขา รีสอร์ท)

 

18.00   รับประทานอาหารเย็น (ร้านน่านน้ำ) (2)

 

วันที่สอง

 

07.00   ตื่นเช้าทำธุระส่วนตัว

 

08.00   รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (3)

 

09.00   ออกเดินทางไป Smoke House – Outlet – ไร่ทองสมบูรณ์

 

12.00   รับประทานอาหารเที่ยง (ร้านบ้านไม้ชายน้ำ) (4)

 

13.30   ฟาร์มโชคชัย เข้าชมภายในฟาร์มดูการสาธิตรีดนมวัว โรงงานไอศรีม โชว์คาว์บอย โชว์สัตว์เลี้ยงน่ารัก และเที่ยวชมรอบ ๆ ฟาร์ม

 

16.30   แวะซื้อของฝาก และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

18.00   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

ราคาท่านละ  3500 บาท 

 

อัตรานี้รวม : รถปรับอากาศจากกรุงเทพฯ

 

                                 ที่พัก 1 คืน (ห้อง 2-3 คน)

 

                                 อาหาร 4 มื้อตามที่ระบุ

 

                                 ค่าเข้าสถานที่ต่าง ๆ

 

         ไม่รวม  : ค่าเครื่องเล่นที่ Life park และ ไร่ทองสมบูรณ์